Klub RAZEM przy WTZ

Warsztat Terapii Zajęciowej w Inowrocławiu bierze udział w programie  „Zajęcia klubowe w WTZ”. Głównym zadaniem Klubu jest aktywne wspieranie uczestników warsztatu, którzy weszli na rynek pracy oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej. W związku z epidemią Covid-19 zajęcia klubowe przechodzą na zdalny system pracy. Od poniedziałku do piątku klubowiczom dowożone są ciepłe posiłki.