O nas

”  RAZEM
NAJPIERW RAZEM ZE SOBĄ

POTEM RAZEM Z INNYMI
W KOŃCU RAZEM ZE ŚWIATEM
BY BYĆ RAZEM DLA ŚWIATA
IŚĆ RAZEM PO RADOŚĆ
POZOSTAWAĆ RAZEM BEZ LĘKU O PRZYSZŁOŚĆ
PO PROSTU RAZEM ZAWSZE I WSZĘDZIE
JESTEŚMY Z WAMI RAZEM …”


Informacja o Warsztacie Terapii Zajęciowej RAZEM przy Stowarzyszeniu Pomocy Upośledzonym Umysłowo.

Warsztat mieści się przy ul. E. Plater 3, na parterze w bloku mieszkalnym na osiedlu Rąbin. Warsztat jest wyposażony w betonowy podjazd dla osób poruszających się na wózku. Placówka funkcjonuje od 2002 roku i skupia 30 podopiecznych. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Warsztaty są finansowane przez PFRON w wysokości 90 %. Pozostałe 10% przekazuje Starostwo Powiatowe z mocy ustawy o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zajęcia w warsztacie rozpoczynają się od godziny 7.00, a kończą o godz. 15.00. Osoby przychodzą na zajęcia samodzielnie lub są przyprowadzane. Nie posiadamy środka transportu, gdyż jesteśmy usytuowani na dobrze skomunikowanym osiedlu. Dojeżdżający otrzymują  zwrot kosztów za bilety.

Zajęcia odbywają się w sześciu pracowniach: pracownia umiejętności społecznych, plastyczno-poligraficzna, ogrodnicza, stolarska, kulinarna i gospodarstwa domowego, krawiecka. Uczestnik  w każdej pracowni przebywa po dwa tygodnie. Dodatkowo funkcjonuje rehabilitacja ruchowa i raz na tydzień są zajęcia muzykoterapii. Posiadamy opiekę medyczną i kompleksową opiekę psychologiczną. Nasi podopieczni mają możliwość systematycznie uczęszczać na zajęcia rehabilitacyjno-sportowe na pływalni i na kręgielni. Trzy lub cztery razy w tygodniu odbywają się pozawarsztatowe zajęcia praktyczne, gdzie trener pracy lub psycholog włącza uczestników w pracę w zakładzie pracy (Tesco, Mila, Inpol ). Nie są to prace porządkowe. Najczęściej jest to dokładanie brakującego na półkach towaru.

W warsztacie stawiamy na samodzielność i aktywność. W tym roku rozszerzamy działalność pracowni kulinarnej. Od godziny 12.00 każdy uczestnik ma możliwość gotowania dla siebie dań, które lubi. Dopingujemy do podejmowania dodatkowych zadań, które gratyfikujemy finansowo w ramach środków do treningu ekonomicznego. Mogą to być czynności porządkowe na terenie warsztatu, wykonywanie rękodzieł kiermaszowych, czy wyjścia na zajęcia praktyczne do pobliskiego marketu. Trening ekonomiczny jest obliczany dla każdej osoby indywidualnie na podstawie dokumentacji i tak samo rozliczamy jego wykorzystywanie. Zależy nam na rozwoju każdego uczestnika.

Co roku organizujemy atrakcyjne wycieczki, które dla uczestników i pracowników są bezpłatne. Dodatkowe środki uzyskujemy na kiermaszach rękodzieł, które prowadzą uczestnicy. Ostatnie nasze wycieczki to stolice Europy Środkowej autokarem, Słoneczny Brzeg w Bułgarii, wycieczka samolotowa. W tym roku lecieliśmy na Rodos  do Grecji, gdzie spędziliśmy tydzień nad morzem środziemnym w wygodnym hotelu. Bierzemy udział w przeglądach twórczości artystycznej, do których przygotowujemy się około dwóch miesięcy, prezentując występy wokalne i taneczne (nowoczesny taniec zespołowy). Uczęszczamy na zajęcia filmoterapii i zdobywamy nagrody na konkursach czytelniczych „Czytamy słuchając”.

Bierzemy udział w zawodach olimpiad specjalnych na terenie naszego województwa, w pływaniu, lekkiej atletyce, w tenisie stołowym, bowlingu, bocce.  A także w wielu imprezach integracyjnych o charakterze sportowym. Okazjonalnie  organizujemy wyjazdy na treningi i zawody strzeleckie i rzutne. Nasi zawodnicy brali też udział w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych. Co roku organizujemy zawody sportowe , mityng pływacki i bowling na poziomie powiatowym wojewódzkim lub ogólnopolskim. Celem pracy warsztatu to jak najwyższy poziom funkcjonowania społecznego i rehabilitacja zawodowa podopiecznych. Zapewniamy wsparcie w podjęciu pracy na pół lub 1/4 etatu. Można uczęszczać do warsztatu i pracować jeden lub dwa dni w tygodniu.

W zeszłym roku pracę podjęły trzy osoby na pełen etat na chronionym rynku pracy.  W tym roku pracę podjęły dwie kolejne osoby. Takie sukcesy nas ogromnie cieszą, gdyż osoby się usamodzielniają i sami decydują o sobie. Od sierpnia tego roku rozpoczynamy kolejne działanie. Będzie to klub przy warsztacie dla osób, które w wyniku rehabilitacji zawodowej prowadzonej w placówce podjęły pracę i zakończyły uczestnictwo w warsztacie. Klub jest  również finansowany przez PFRON. Zadaniem Klubu przy WTZ jest dalsze wsparcie osób, aby utrzymały zatrudnienie. Zajęcia klubowe polegają na współuczestnictwie w atrakcjach warsztatowych np., udział w wycieczkach, zawodach, catering, itp

Uczestnicy mają swobodę w podejmowaniu wszelkich decyzji odnośnie form terapii i zajęć, wycieczek, zabaw tanecznych, wyjść i zajęć pozawarsztatowych. Decyzje uczestnika i jego aktywność jest traktowana poważnie i z szacunkiem.

Drzwi naszego warsztatu są  cały czas otwarte. Zapraszamy. Następną wycieczkę planujemy do Hiszpanii. Może ktoś ma ochotę lecieć z nami?


Źródło „RAZEM …  „- życzenia z okazji Jubileuszu placówki przekazane przez Społeczność  I LO  im. J. Kasprowicza w Inowrocławiu oraz aktorów Szkolnego Teatru Otwartego.