Zajęcia z psychologiem

Psycholog- Agnieszka Rudnicka

 1. Uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych pod kątem kształtowania i podtrzymywania umiejętności interpersonalnych oraz komunikacyjnych wśród uczestników.
 2. Terapia krótkoterminowa – przeciwdziałanie i rozwiązywanie konfliktów.
 3. Rozmowy indywidualne z rodzicami, opiekunami prowadzone pod kątem rozwinięcia i podtrzymywania umiejętności wychowawczych. Współpraca z rodzicami pod kątem uzyskania optymalnego rozwoju każdego uczestnika.
 4. Uczestnictwo w zajęciach praktycznych, rozwijające kompetencje społeczne oraz umożliwiające podjęcie stażu lub pracy zawodowej dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Zajęcia indywidualne i grupowe:
  – rozmowy indywidualne i wspierające o charakterze terapeutycznym
  – indywidualne zajęcia wspomagające procesy poznawcze ; uwagę, pamięć, myślenie
  – grupowe zajęcia relaksacyjne z wykorzystaniem technik oddechowych i wizualizacji
  – grupowe zajęcia z elementami wokalno-teatralnymi.