Pracownia plastyczno-poligraficzna

pracownia plastyczno-poligraficzna

Pracownia ta wprowadza w różnorodne techniki plastyczne. Ma na celu rozwinięcie wyobraźni, swobodnej twórczości, wrażliwości, a także kształtowanie poczucia estetyki.

W pracowni plastyczno-poligraficznej doskonalone są także umiejętności związane z obsługą komputera, drukarki i kserokopiarki.

Jest pracownią o charakterze terapeutycznym, która przygotowuje rękodzieła na kiermasze.