Pracownia umiejętności społecznych

Celem zajęć tej pracowni jest kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań i oswajanie uczestników z różnymi sytuacjami życiowymi. Umiejętności te są niezbędne do aktywnego i harmonijnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Uczestnik ma także możliwość rozwijać umiejętności obsługi komputera, planowania wydatków, posługiwania się pieniędzmi, korzystania z miejsc użyteczności publicznej oraz komunikacji miejskiej.

W tej pracowni chętne osoby przygotowują się do konkursu „Czytamy słuchając”, w którym słuchamy i omawiamy książki czytane. Uczestnicy mają możliwość wykonywać rękodzieła w formie oryginalnych kartek świątecznych oraz pamiątek na magnes.