Remont w Warsztacie Terapii Zajęciowej

Podczas zawieszenia zajęć z powodu epidemii COVID-19 w warsztacie trwały prace remontowe. Podopieczni będą mogli korzystać z wyremontowanych pomieszczeń terapeutycznych i sanitarnych. Środki na ten cel pochodziły z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wniosek o wykonanie tej inwestycji złożyło Stowarzyszenie Pomocy Upośledzonym w Inowrocławiu i uzyskaliśmy 80% dofinasowanie a 20% stanowił wkład własny. Na schody przed wejściem położono antypoślizgowy kamienny dywan. W sali rehabilitacyjnej oraz pracowni krawieckiej odświeżono ściany oraz założono panelową podłogę. Do pracowni kulinarnej i gospodarstwa domowego zakupiono nowe meble, odmalowano kafle ścienne, wymieniono posadzkę, na której położono piękne szare płytki. W toalecie męskiej wymieniono kafle ścienne i podłogowe,  zainstalowano nowe sanitariaty. Planujemy rozszerzyć prace remontowe do następnych pomieszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *